Wpływ pory dnia na produktywność

You are currently viewing Wpływ pory dnia na  produktywność

Nasza produktywność różni się w zależności od pory dnia. Tym samym wykonywanie właściwych zadań we właściwym czasie może być trudnym zadaniem. W celu zwiększenia efektywności osobistej pojawia się zatem pytanie, kiedy robić dane czynności aby było one najbardziej produktywne. Odpowiedź na to pytanie można uzyskać znając wpływ pory dnia na produktywność.

Badania naukowe wykazują, że organizmy ludzkie działają w cyklach, które są pod wpływem takich czynników jak: światło dzienne, zaciemnienie, żywność, hałas i cisza. Jako przykład można podać poziom nasłonecznienia wpływający na produkcję melatoniny przez organizm.

Badania wskazują, że do tej listy można dodać jeszcze czynniki związane z pogodą, takie jak: temperatura, czy ciśnienie atmosferyczne. Pogoda może powodować zarówno zmianę nastroju, jak i dolegliwości fizyczne.

Zbadanie korelacji pomiędzy poszczególnymi składnikami a produktywnością człowieka jest trudne. Co warto jednak podkreślić – twój mózg, ciało oraz hormony reagują na bodźce w inny sposób niż zegar biologiczny.

Cykle produktywności

Coraz częściej mówi się o tym, że 24-godzinny okres dnia napędzany jest przez cykle, które wpływają na to, w jakim stopniu jesteśmy czujni oraz produktywni. Coraz więcej badań wskazuje na to, że ludzkie ciało przechodzi przez powtarzające się cykle. Pojawiają się one pomiędzy 90 a 120 minutami.

Występowanie tych cykli powoduje, że naszą produktywność można opisać za pomocą amplitudy, która przybiera wartość od bezproduktywności do produktywnego szczytu. Wynika z tego, że po 90 minutach aktywności powinniśmy zrobić sobie około 20 minut przerwy. Jedną z pierwszych osób, które zauważyły tę zależność był Nathaniel Kleitman, który przyczynił się do popularyzacji tego zjawiska.

Każdy z nas ma inny okres maksymalnej fizycznej i psychicznej produktywności, która zależy zarówno od czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Pora dnia a produktywność

Niezależnie od własnego rytmu dobowego obserwuje się pewne ogólne korelacje:

  • Wśród pracowników biurowych najwyższa produktywność występuje pomiędzy 11 a 16.
  • Najlepsze psychiczne właściwości organizmu można osiągnąć pomiędzy 9 a 11.
  • Wtorek rano można uznać za najbardziej produktywny czas.
  • Poziom senność osiąga swój szczyt około 14.
  • Mamy tendencję w większym stopniu do myślenia kreatywnego, wtedy gdy jesteśmy zmęczeni.

Znajomość tych właściwości może przyczynić się do zmian nawyków. Dla większości ludzi łatwiej będzie oderwać się od pracy w godzinach od południa do 16. Z kolei duże zmęczenie w godzinach nocnych powoduje, że jesteśmy wtedy najbardziej kreatywny. Właśnie w nocy najlepiej przychodzi nam rozwiązywanie problemów wymagających nieszablonowego myślenia.

Warto mierzyć własny cykl dobowy po to, aby wykonywać pracę w odpowiednim czasie. Aby tego dokonać, można obserwować własny zegar biologiczny i odkrywać w ten sposób ciekawe współzależności.