Najlepsze godziny do nauki i zapamiętywania

You are currently viewing Najlepsze godziny do nauki i zapamiętywania

Nauka badająca wpływ czasu na wydajność nazywana jest chronobiologią. Zakłada ona, że każdy urodził się z określonym rytmem dobowym, który jest wbudowany w nasze DNA. Dzięki chronobiologii możemy zbadać najlepsze godziny do nauki i zapamiętywania. Chronobiologia utożsamiana jest również z rytmem okołodobowym lub zegarem biologicznym.

Nasz rytm dobowy określa preferowane przez nas pory snu i czuwania, a także okresy maksymalnego wysiłku. Rozkład rytmów okołodobowych waha się od osób preferujących bardzo wczesne wstawanie do osób preferujących bardzo późne kładzenie się spać.

Najlepsze godziny do nauki i zapamiętywania

Uczenie się jest najbardziej efektywne, gdy mózg jest w trybie przyswajania. Następuje to zwykle między 10 a 14, a potem jest to od 16 do 22.

Należy unikać nocnego przesiadywania przy książkach. Najniższą wydajność uczenia się osiągamy między 4 a 7 godziną.

Zapamiętujmy więcej przed snem niż rano

Amerykańcy naukowcy przeprowadzili badania chronobiologiczne dotyczące zapamiętywania. Jako test pamięci wykorzystano pamięć twarzy. Połowa uczestników przeglądała zdjęcia przed snem przez osiem godzin, a druga połowa rano. Obie grupy zapamiętywały twarze przez ten sam czas i obie przystąpiły do ​​testu pamięci 12 godzin po nauce.

Stwierdzono, że uczestnicy, którzy studiowali przed snem, byli w stanie szybciej dopasowywać imiona do twarzy i czuli się bardziej pewni swoich odpowiedzi w porównaniu z osobami, które uczyły się rano. Sugeruje to, że osoby, które uczą się przed snem, niezależnie od materiału, którego próbują się nauczyć, mogą mieć lepszą pamięć i zdolność zapamiętywania. Odkrycia te mogą pomóc uczniom efektywniej uczyć się i przyswajać informacje przy mniejszym wysiłku.

Wyniki te można stosunkowo łatwo wytłumaczyć. Wyróżnia się proces konsolidacji, który jest neurologicznym procesem włączania informacji do pamięci. Proces ten jest niezbędny do przywołania lub późniejszego dostępu do informacji.

Wydaje się, że kluczowy etap w konsolidacji ma miejsce wtedy, gdy śpimy. W tym czasie nasz mózg tworzy połączenia neurologiczne, które pozwalają nam zachować informacje. Badacze są przekonani, że wyjątkowa aktywność fal mózgowych, która występuje podczas snu, jest ważna dla konsolidacji, a tym samym dla pamięci jako całości. Badania sugerują, że gdy konsolidacja następuje wkrótce po nabyciu wiedzy, poprawia się pamięć.

Najlepsze godziny na podjęcie decyzji

Chronobiologia wskazuje, że najgorsze decyzje podejmujemy późnym wieczorem i z samego rana. Twoje zdolności poznawcze są najsilniejsze, gdy mózg poradził sobie już z wróceniem do normalnej pracy przed lub po śnie.

Zapisz ważne decyzje, kiedy czujesz się najbardziej czujny. Zwykle czas ten następuje w ciągu jednej do trzech godzin po przebudzeniu.

Najlepszy godziny na burzę mózgów

O dziwo, badania wykazały, że ludzie są najmniej kreatywni, gdy jest to najbardziej pożądane, czyli w godzinach między 11 a 15.

Najlepszy czas występuje kiedy jesteśmy lekko zmęczeni i łatwo się rozpraszamy. W tych godzinach prawa i lewa półkula komunikują się, co może wyzwalać nowe połączenia i inicjować innowacyjne pomysły.

Najbardziej innowacyjny jesteśmy wtedy, gdy jesteśmy najbardziej zmęczeni, można o tym więcej przeczytać tutaj.