Kalkulator BMI dla idealnej wagi

Kalkulator BMI i idealnej wagi

Poniżej znajduje się kalkulator BMI rozszerzony o funkcję umożliwiającą obliczenie twojej idealnej wagi. Narzędzie to pozwala obliczyć zarówno twój aktualny wskaźnik BMI jak i twoją idealną wagę. Dzięki temu możesz kontrolować swoją prawidłową wagę.

BMIStatus wagi
Poniżej 18,5Niedowaga
18,5 – 24,9Normalna waga
25,0 – 29,9Nadwaga
30,0 – 34,9Otyłość 1 stopnia
35,0 – 39,9Otyłość 2 stopnia
Powyżj 40Otyłość 3 stopnia
Zakres BMI

Obliczanie BMI różni się w zależności od wieku. Przedstawiony kalkulator ma zastosowanie jedynie dla osób dorosłych mających co najmniej 20 lat. Aby obliczyć BMI dla dzieci, należy posłużyć się innym kalkulatorem.

Czym jest wskaźnik BMI

BMI (ang. Body mass index) można przetłumaczyć jako wskaźnik masy ciała. Oblicza się go z wykorzystaniem zarówno wagi jak i wzrostu. Chociaż wskaźnik BMI nie jest całkowicie dokładny, to znalazł on uznanie w szerokim gronie lekarzy oraz klubów fitness. Wynika to z faktu, że BMI jest wygodny w stosowaniu i pozwala w szybkim czasie ustalić, czy mamy niedowagę, prawidłową wagę nadwagę czy otyłość.

Do obliczania wskaźnika BMI wykorzystuje się ten sam wzór zarówno dla kobiet jak i mężczyzn – w związku z tym kategorie wynikowe są takie same. Wynika to z faktu, że kobiety w niektórych przypadkach mogą być również wyższe od mężczyzn. Ze względu na fakt, że kobiety są zazwyczaj niższe od mężczyzn, zakresy BMI mogą być w niewielkim stopniu mniejsze niż u mężczyzn. Jednak nie jest to duża różnica.

Dodatkowo wskaźnik BMI obliczany jest dla wszystkich typów ciała jak i wieku. Jeżeli masz nietypową budowę ciała, warto skorzystać z innego kalkulatora do obliczania zakresu optymalnej wagi.

Wyniki BMI można interpretować w różnorodny sposób, ciągle prowadzone są badania mające na celu określenie wpływu wagi na umieralność. Jedne z szeroko przeprowadzonych badań wskazują, że wraz z oddaleniem się od zakresu BMI o wartości 20 – 25 wzrasta ryzyko śmierci – proporcjonalnie od odległości od tego zakresu. Z drugiej strony coraz częściej pojawiają się publikacje naukowe wskazujące na fakt, że niewielka nadwaga może korzystnie wpływać na zdrowie oraz długość życia.